Projektas

,,Neriečių kelionė

per Lietuvą".

    Lietuvos Nepriklausomybės dieną Jonavos ,,Neries“ pagrindinės mokyklos bendruomenė jau trečius metus mini renginiu ,,Neriečių kelionė per Lietuvą“.

 

   

 

    Projekto ,,Neriečių kelionė per Lietuvą" tikslas:

 

  • Skatinti mokyklos bendruomenės narius domėtis gimtojo krašto istorija, ugdyti jų gebėjimą kūrybiškai taikyti istorijos, lietuvių kalbos, geografijos, biologijos, ekonomikos ir kitas dalykines žinias, įgytas formaliojo ir neformaliojo ugdymo metu.

  • Ugdyti betarpiško bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.

  • Pasirengti bendruomenės renginiui - "Neriečių kelionė per Lietuvą", skirtam Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai - Kovo 11-ajai įprasminti.

 

 

  Šio projekto dalys:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristatome projektą 
                                                          Dalyvaujame
 
 

 

 

  Mokyklų tobulinimo centro (MTC) konkurse

 

Bendruomeniškiausias MŪSŲ mokyklos renginys/projektas/akcija“.

 

  Konkurse kviečiamos dalyvauti visos Lietuvos mokyklos, norinčios papasakoti apie renginius, projektus ar akcijas, kurios, jų nuomone, atskleidžia mokyklos bendruomeniškumą.

plačiau>>